thenordicmark Professzionális képzések
Regisztráció

thenordicmark Trainings

Jogi közlemény

 1. A látogató a jelen Honlap használatával kapcsolatban elfogadja az alábbiakban leírt felhasználói feltételeket és vállalja azok betartását. A felhasználói feltételek módosításának jogát a honlapot fenntartó és üzemeltető thenordicmark Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest IX. ker. Gyáli út 27-29..; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság; cégjegyzékszám: 01-09-072793; adószám: 10510153-2-43, a továbbiakban: „thenordicmark Kft.”) fenntartja, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tájékozódni szíveskedjen az oldal felhasználói feltételeinek vonatkozásában.
 2. A Honlapunk használatának feltétele, hogy az azt látogatók elfogadják a jelen Jogi Közleményben, az Általános Szerződési Feltételekben és a külön dokumentumban nyilvánosan hozzáférhetővé tett Adatkezelési Szabályzatban írtakat. A látogató a thenordicmark Kft. által üzemeltetett Honlapra történő belépéssel, illetve a Honlapon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Jogi Közleményben és Adatkezelési Szabályzatban és az Általános Szerződési Feltételekben írt feltételeket megismerte, azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 3. A megfelelő használatra vonatkozó alábbi szabályzat, amely a Honlapunk megengedett és tiltott használatára vonatkozó információkat tartalmazza. Honlapunk használatakor be kell tartania a megfelelő használatra vonatkozó szabályzatot.
 4. Nem vállalunk garanciát arra, hogy Honlapunk vagy az azon megtalálható bármely tartalom mindig és zavartalanul hozzáférhető lesz. Ön felelős azért, hogy a honlapunkhoz való hozzáféréshez szükséges minden intézkedést megtegyen.
 5. Felelős továbbá annak biztosításáért, hogy mindazok a személyek, akik Honlapunkhoz az Ön internetes csatlakozásán keresztül férnek hozzá, tudatában legyenek a jelen Használati feltételeknek és az egyéb vonatkozó feltételeknek, és azokat betartsák.
 6. Ha biztonsági eljárásaink részeként felhasználói azonosítókódot, jelszót vagy bármilyen más információt választ vagy kap, az ilyen információt bizalmas információként kell kezelnie, és azt harmadik félnek nem adhatja ki. Jogunkban áll bármilyen Ön által választott vagy általunk megadott felhasználói azonosítókódot vagy jelszót saját kizárólagos belátásunk szerint bármikor letiltani.
 7. Semmilyen automatizált rendszernek vagy szoftvernek sem az Ön, sem más általi használata nem megengedett bármilyen tartalomnak vagy adatoknak Honlapunkról kereskedelmi célokból történő kinyerése céljából, kivéve ha Ön vagy bármely adott harmadik fél írásbeli megállapodást kötött velünk, amely a fenti tevékenységet kifejezetten megengedi.
 8. Az eshop.thenordicmark.hu. honlap (beleértve, nem kizárólagosan, a szövegeket, képeket, audio- és video-tartalmakat, html-kódokat és gombokat és az aloldalai, együttesen: a „Honlap”) és az azon található tartalmak a Honlap arculata, elrendezése és szerkesztése a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a thenordicmark Kft. kizárólagosan jogosult.
 9. A Honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása általában nem szükséges. A Honlapot és a tartalmát kizárólag saját személyes, nem kereskedelmi célú használatra nézheti meg, nyomtathatja kis és használhatja. A thenordicmark Kft. azonban a Honlap, annak aloldalai, illetve az onnan elérhető egyes szolgáltatások (pl. Webshop, E-Hírlevél) igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti, illetőleg külön szerződéses feltételek elfogadásához. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a thenordicmark Kft. tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezeléshez szükséges előzetes hozzájárulásukat.
 10. A thenordicmark Kft. fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak (ideértve az ott található képeket, szövegeket, dokumentumokat is) tekintetében. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a thenordicmark Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
 11. A thenordicmark Kft. előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Honlapon megjelenő tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a látogató a számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra a célra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.
 12. A thenordicmark Kft. fenntartja a jogot, hogy a Honlapot bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse. A thenordicmark Kft. nem szavatolja, hogy a Honlaphoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a thenordicmark Kft. kifejezetten kizárja. A thenordicmark Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a thenordicmark Kft. Honlapja kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik.
 13. A Honlap harmadik személy üzemeltetésében lévő más oldalakra utaló hivatkozásokat tartalmazhat. Ezek a hivatkozások csak a látogatók kényelme érdekében vannak jelen, és a thenordicmark Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott oldalakon található tartalmakért, azok pontosságáért vagy adatkezelési szokásaiért.
 14. A Honlap látogatója tudomásul veszi és a Honlap, valamint az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a thenordicmark Kft. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a cég egyéb szolgáltatásait nem veszi igénybe. A thenordicmark Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy weboldal több pontján történik információgyűjtés; néhány szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása is szükséges lehet. A látogatók személyes adatait az Adatkezelési Szabályzat megnevezésű dokumentumban írtak szerint kezeljük.
 15. Hírlevél szolgáltatásunkban való részvételhez a regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. A regisztráció során a felhasználó elérhetőségeit is igényelhetjük. A kért információt arra használjuk, hogy a hírlevelet a megadott helyre eljuttassuk. A regisztráció során megadott személyes adatait az Adatkezelési Szabályzat megnevezésű dokumentumban írtak szerint kezeljük.
 16. A látogatók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a Honlap szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a thenordicmark Kft. a Honlap használatával kapcsolatosan felmerülő károkért a jogszabályok által biztosított teljes körben és mértékben kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.
 17. A jelen Jogi Közleményben kapcsolatos peren kívül nem rendezhető jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.
 18. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a jelen Jogi Közleményben foglaltakon túlmenően további kérdése vagy problémája van, amely a Szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, illetve kérdést tenne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az info.hu@thenordicmark.hu. email címen.