thenordicmark Professzionális képzések
Regisztráció

thenordicmark Trainings

Adatvédelmi nyilatkozat

(forrás: trening.thenordicmark.hu)

A Szervező a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A thenordicmark Kft. célja, hogy lehető legteljesebb mértékben biztosítsa az Ön személyes adatainak védelmét.
 
 1. A nyilatkozat célja
Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a thenordicmark Kft. (székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 27-29..; cégjegyzékszáma: 01-09-072793, adószáma: 10510153-2-43) által a trening.thenordicmark.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.
 
 1. Adatkezelő és adatfeldolgozó megnevezése
• Név: thenordicmark Kft.
• Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
• E-mail cím: info.hu@thenordicmark.hu

3. A kezelt személyes adatok köre
3.1 A jelentkezéshez a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:
3.1.2. Magánszemély esetén:
 • Név
 • Telefonszám
 • E-mail cím
3.1.3. Cég esetén:
 • Név
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Cégnév
 • Számlázási név
 • Számlázási cím
 • Adószám
 
4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja
 4.1 Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.
4.2 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor a www.thenordicmark.hu internetes oldalon meghirdetett képzések szervezése céljából.
4.3 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
4.4  Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5. Az adatkezelés időtartama
 5.1 A jelentkezés után a személyes adatok kezelése folyamatosan tart. Ez alól kivételt képez az az esetkör, amikor az adatkezelőnek más jogcímen jogosultsága keletkezik az adatkezelésre, ebben az esetben ezen új jogcím alapján folytatódik az adatkezelés e jogcím szerinti célokhoz kötötten.
5.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az internetes oldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. Adatfeldolgozó
 6.1 Az internetes oldal alapjául szolgáló informatikai rendszer üzemeltetéséhez, a szolgáltatás működtetéséhez és az elszámolás rendezéséhez az adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe. Az adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
6.2 A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
7.1 Az érintett kérelmére a Szervező, illetve az Adatkezelő és Adatfeldolgozó tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
7.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.
7.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
7.4 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja: • Levelezési cím: 1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
7.5 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8. Hírlevelek
8.1 A jelentkezés során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szervező, illetve az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről.

9. Cookie
9. A webhely az Ön által megadott adatok mellett automatikus adatgyűjtő eszközökkel (cookie-kal) adatokat gyűjthet.
A „cookie” egy kis adatfájl, amelyet a webhely küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, amikor meglátogatja a webhelyet, információt kér vagy szab testre, illetve ha regisztrál bizonyos szolgáltatásokra.

A weboldalon használt kereső- és Flash cookie-k segítenek beazonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik Önt a leginkább érdekelhetik, növelik az online élményt azáltal, hogy megőrzik az Ön által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső, sem a cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

Amennyiben elfogadja a cookie-kat a webhelyünkön, akkor hozzáférést biztosíthat a böngészési szokásaival kapcsolatos információkhoz, amelyeket felhasználhatunk a felhasználói élmény testre szabására. Az egy munkamenet során érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig maradnak a számítógépen. Az állandó cookie-k a törlésükig vagy lejáratukig a számítógépen maradnak. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket.

9. Záró rendelkezések
9.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
9.2 A Szervező, illetve az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított nyilatkozatban foglaltakat. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan megismerhető, elmenthető és kinyomtatható a trening.thenordicmark.hu honlapon.